ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส และอาจารย์ Andrea Lösel อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส และอาจารย์ Andrea Lösel อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง