อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เขียนเป็นโพสต์ก็ Touch”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เขียนเป็นโพสต์ก็ Touch” เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. และหัวข้อ “EdTech: Trend ใหม่มาแรง สร้างความแข็งแกร่งการเรียนรู้” เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

โดยรายการเสวนาดังกล่าวสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/chulaLibrary

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto