ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการคอร์สบริการวิชาการด้านภาษาสำหรับบุคคลภายนอก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการคอร์สบริการวิชาการด้านภาษาสำหรับบุคคลภายนอก” เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง