ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา อับนิสุลัยมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษามาเล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา อับนิสุลัยมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษามาเล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเข้าร่วมประชุมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย ระหว่างวันที่ 29  เมษายน และวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 503 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง