ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นอุปนายกสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไปเป็นอุปนายกสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและเป็นผู้ดูแลนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ เมือง Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง