ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากงานหลักสูตรการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ทุกวันพฤหัสบดี ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง