ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  ไปเป็นวิทยากรในโครงการ “การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง