ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวเกาหลีใต้ในจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถาการณ์โควิด-19”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวเกาหลีใต้ในจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถาการณ์โควิด-19”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง