รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การร้องเพลงประสานเสียง ณ ตึกมัธยม

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ไปเป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การร้องเพลงประสานเสียง ณ ตึกมัธยม ห้อง 302 ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ตุลาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:15 – 17:15 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง