ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน (Standardized patient)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาชาดไทย กรุงเทพ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน (Standardized patient) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง