รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน” ในวันที่ 25  พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องบรรยาย SC 1037 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง