ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษาไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาฝ่ายวิจัย โดยจะมีวาระตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง