ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย รายวิชา AS201 วัฒนธรรมและนวัตกรรมเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับเชิญจากกลุ่มวิชาโทเกาหลีศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้บรรยาย รายวิชา AS201 วัฒนธรรมและนวัตกรรมเกาหลี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง