ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศให้กับอาสาสมัครเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศให้กับอาสาสมัครเกาหลี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง