รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละครได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) ไปปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10–17 พฤศจิกายน 2565 ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง