ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรดำเนินรายงานและสรุปองค์ความรู้ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปเป็นพิธีกรดำเนินรายงานและสรุปองค์ความรู้ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ วัดประยุรวงศาวาส

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง