ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Young Gen Time : เวลาของคนรุ่นใหม่กับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา ไปเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Young Gen Time : เวลาของคนรุ่นใหม่กับการศึกษาต่อต่างประเทศ” ในวันที่ 19  มกราคม 2566 เวลา 16:00 – 19:30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง