ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อยุธยาในสายตาชาวอิหร่าน: หลักฐานประวัติศาสตร์จากเอกสารเปอร์เซียในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อยุธยาในสายตาชาวอิหร่าน: หลักฐานประวัติศาสตร์จากเอกสารเปอร์เซียในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์” เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:15 น. – 14:45 น.  
ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน