ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันการพูดเพื่ออาชีพ และการแข่งขันละครสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันการพูดเพื่ออาชีพ และการแข่งขันละครสั้น เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 – 16:00  ณ ห้องประชุม คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 1 ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง