ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในโครงการ Road to Scholar – Korean Studies

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในโครงการ Road to Scholar – Korean Studies ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง QS2 – 103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง