อาจารย์ ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล ได้รับเชิญปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อจัดโครงการกิจกรรมวิชาการต่างประเทศ ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) ไปปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อจัดโครงการกิจกรรมวิชาการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 26 มีนาคม 2566 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง