อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ และอาจารย์ Aleksei Kosmakov ได้รับเชิญเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคกลางและตะวันออก)

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ และอาจารย์ Aleksei Kosmakov อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนโบริกานุเคราะห์ ไปเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคกลางและตะวันออก) เมื่อวันที่ 27  มกราคม 2566 เวลา 08:00 น. ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง