ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวาระ 2 ปี  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง