ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญวิทยากรให้ข้อมูลในการวิจัย ประจำปี 2566 เรื่อง “การศึกษาภาษาที่ 2 ในประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นวิทยากรให้ข้อมูลในการวิจัย ประจำปี 2566 เรื่อง “การศึกษาภาษาที่ 2 ในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 38 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง