รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การเดินทาง” ของอาหารสเปนและอาหารลาตินอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไป เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การเดินทาง” ของอาหารสเปนและอาหารลาตินอเมริกา เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง