อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง “เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากรเรื่อง “เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 – 16:00 น. ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ที่ Facebook http://www.facebook.com/chulaLibrary  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน