รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน” ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน