อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 413 234 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ

อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 413 234 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. และ 14:00 – 16:00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน