อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 11.10 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน