สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งบทประพันธ์ประกอบบทความ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งบทประพันธ์ประกอบบทความ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 131 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ได้ประพันธ์บทกลอนดังต่อไปนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง