คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีไทยปี่พาทดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์ แต่งบทประพันธ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 106 ปี

คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีไทยปี่พาทดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์ แต่งบทประพันธ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 106 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ได้ประพันธ์บทกลอนดังต่อไปนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง