อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “พวกแขกอินเดียที่คิดจะก่อการกำเริบต่ออังกฤษ”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “พวกแขกอินเดียที่คิดจะก่อการกำเริบต่ออังกฤษ” : การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดียโพ้นทะเลในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (1914-17) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม LA 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง