ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมความรู้หลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากสถาบันไทยสิรินธร ไปเป็นวิทยากรในโครงการอบรมความรู้หลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม  2566 และวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง