รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ตัวละครเอกหญิงอีสานในนวนิยายแนวพาฝัน พ.ศ. 2536 – 2563”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ตัวละครเอกหญิงอีสานในนวนิยายแนวพาฝัน พ.ศ. 2536 – 2563” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13:00 – 16.:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง