ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “สเปนวันเก่า เข้าใจวันนี้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “สเปนวันเก่า เข้าใจวันนี้” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 – 17:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง