อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ เรื่อง “สรรนิพนธ์สถานะนักประพันธ์ศึกษาในบริบทไทย”

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ เรื่อง “สรรนิพนธ์สถานะนักประพันธ์ศึกษาในบริบทไทย”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง