ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง “สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้สนุก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง “สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้สนุก” ในวันที่ 14 , 28 มิถุนายน  และ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน