ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายการอ่านและวิเคราะห์บทความสายคัมภีร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายการอ่านและวิเคราะห์บทความสายคัมภีร์ ในระหว่างวันที่ 20 และ 27  มิถุนายน  2566  เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน