รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวเน้นวัฒนธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวเน้นวัฒนธรรม” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00 – 10:30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน