รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage Leadership Training Course) ในหัวข้อเรื่อง 1) Public Speaking 2) Presentation

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage Leadership Training Course) ในหัวข้อเรื่อง 1) Public Speaking 2) Presentation ในวันที่ 7  กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 – 17:00 น. 3) รู้เท่ากันเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล และ 4) The Art of Communication ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 – 17:00 น. ณ โรงแรม The Quarter Ari กรุงเทพฯ  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน