รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM (รุ่นที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy : THA) ไปเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 15  มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไรซด์ (อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน