อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรม

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการมัสยิดมู่ฎีอะดุ้ลอิสลามิยะห์ สัปบุรุษ คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนอิบานะตุอุลูมิดดีนียะห์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 21:00 น. ณ โรงเรียนอิบานะตุอุลูมิดดีนียะห์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง