รองศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน” ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 -16:00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง