รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคารสพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 -16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคารสพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง