ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากภารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารวิศวกรรม 100 ปี ชั้น 11 และชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน