ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศบศ 317 มนุษย์กับศิลปะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศบศ 317 มนุษย์กับศิลปะ ทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 1 ธันวาคม 2566  ณ อาคารสิริวิทยา ห้อง 128 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง