อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาค ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566  เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Room L อาคารวิทยพัฒนา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน