คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจแหล่งทุน สำนักบริหารวิจัย ไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร” ระหว่างวันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง