รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง “หัวใจอภัยมณี”

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร  ได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง “หัวใจอภัยมณี” ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง