ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 09:30 – 11:30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 – วันที่ 1 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนอิสลามศาสน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง